Kurumsal

2018 yılında kurulan şirketimiz Çanakkale’de faaliyet göstermektedir. Üretmiş olduğumuz ürünlerin etkilerini metabolizma üzerinde gösterme şekli ve 2018 yılının Troya Yılı ilan edilmiş olması nedeniyle, şirketimizin ismi Trojan Bio olarak belirlenmiştir. Trojan Bio olarak üzerinde durduğumuz en önemli husus, büyük ölçeklerde üretimi ülkemizde yapılmayan ve çoğunlukla yurt dışından ithal edilen mikroalg ürünlerinin üretimini ülkemiz koşullarında gerçekleştirmek ve ekonomiye kazandırmaktır. Aynı zamanda, Çanakkale Teknopark bünyesinde Ar-Ge faaliyetleri de gerçekleştiren şirketimiz, mikroalglerden özellikle HaematococcusSpirulina ve Chlorella gibi türler öncelikli olmak üzere, ekonomik öneme sahip olan farklı mikroalg türlerinin de büyük ölçeklerde üretimini gerçekleştirmektedir. 

Trojan Bio, yapmış olduğu mikroalg üretiminin ülkemiz bünyesinde, bilimsel normlar çerçevesinde ve çevre dostu şekilde gerçekleştirilmesini ilke edinmiş akademik bir spin-off firmadır. Şirketimizin kurucusu ve aynı zamanda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Tolga GÖKSAN, mikroalg üretimi üzerine 20 yılı aşkın bilgi ve tecrübeye sahiptir. Akademik hayatı boyunca endüstriyel ölçeklere varan çalışmalarından edindiği bu tecrübe ile gerek ülkemizde üretimi yapılmayan mikroalg türlerinin ticari üretimini gerek bu türlerden spesifik bazı maddelerin ekstraksiyonunu gerekse üretim için gerekli her türlü teknolojinin disiplinler arası çalışma ile şirket bünyesinde geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını amaçlamaktadır. 

Üretimin tüm aşamaları için geçerli temel prensibimiz, hiçbir kazanımın ürün kalitesi ve tüketici sağlığının önüne geçmemesidir. 

Misyonumuz

Mikroalg ürünlerimizi kaliteden taviz vermeksizin sürdürülebilir ve çevre dostu şekilde bilimsel yöntemlerle üretmek ve tüketicilerimizin sağlığına katkıda bulunmaktır.

Sağlıklı olmak adına kullandığımız mikroalg ürünlerinden beklenen faydayı görebilmek için ilk olarak ürünün kalitesinden emin olmak gerekmektedir. Mikroalg ürünleri üzerine uzman olmayan kişilerin bu ayrımı yapması oldukça güçtür. Duyusal analizler (ürünün rengi, kokusu, dokusu ve hatta tadı) yardımıyla bile ürünün kalitesi hakkında bazı ipuçları elde edilebilir iken kapsamlı bir sonuca ancak kimyasal ve mikrobiyolojik analizler yardımıyla ulaşılabilir. Bu bakımdan, mikroalg ürünlerinin güvenilir bir markadan alınması büyük önem arz etmektedir. 

Mikroalg ürünlerini tercih ederken dikkat edilmesi gereken belki de en önemli husus ağır metal içeriğidir. Üretim sırasında farklı kaynaklardan ortama giren ağır metaller, mikroalg hücreleri tarafından seçici bir şekilde hücre tarafından absorbe edilir ve son tüketiciye kadar ulaşır. Bu nedenle, üretim aşamasında kullanılan su kaynağı başta olmak üzere, besin ortamının kalitesi ve üretim yerinin konumu gibi faktörler, mikroalg ürünlerinin ağır metal ve besleyici madde içerikleri üzerinde önemli etkiye sahiptir. 

Trojan Bio olarak, ne denli önemli bir iş yaptığımızın bilincinde olup, tüketicilerimizin sağlığı için en kaliteli ürünleri, sürdürülebilir ve çevre dostu yöntemlerle hijyenik şekilde üretmeyi kendimize görev bilmekteyiz. Sektörün öncü ve takip edilen şirketi olma yolundaki çalışmalarımız tüm gücümüzle devam etmektedir. 

Faaliyetlerimiz

İnsanlarda besin desteği, kozmetik ve hayvanlarda yem şeklinde kullanım öncelikli olmak üzere, amaca uygun farklı mikroalg türlerinin üretimi ve bu türlerden ekonomik öneme sahip metabolitlerin ekstraksiyonunu gerçekleştirmekteyiz. Ayrıca, akuakültür, organik gübre, atık suların iyileştirilmesi, biyodizelin hammaddesi olan biyo-yağ üretimi gibi pek çok alanda kullanılabilen alglerin bu sektörlere özel üretimi, üretime alınacak türlerin optimum büyüme koşulları ve ortamlarının belirlenmesi, entegre edileceği faaliyet için en uygun kültür sisteminin tespiti (havuz veya kapalı tipte fotobiyoreaktörler), bu sistemlerin ekonomik şekilde işletimi vb. gibi faaliyetler de firmamız bünyesinde gerçekleştirilebilmektedir. 

Özellikle Haematococcus pluvialis mikroalg türünden astaksantin pigmenti üretimi, ekstraksiyonu ve saflaştırılarak konsantre hale getirilmesi çalışmalarımız arasında ön planda yer almaktadır. Mikroalgal biyoteknoloji alanında yaygın şekilde üretimi yapılan Spirulina ve Chlorella gibi türlere ilave olarak, bu türlerden ticari ve yenilikçi bazı ekstraktların da üretimini gerçekleştirmekteyiz. 

Ürün karşılaştırmak için eklendi.